Beste broeders en zusters,

Met Allah’s zegen en genade staan we op het punt om een betekenisvolle stap te zetten in de groei van ons geliefde Stichting Islamitisch Centrum in Apeldoorn. We hebben de intentie om onze veranda te vernieuwen, zodat het een heilige plek wordt waar de banden van gemeenschap, liefdadigheid en reflectie worden versterkt.

Om dit nobele streven te realiseren, vragen wij nederig om jullie steun en donaties. De geschatte kosten voor deze verbouwing bedragen €15.000, en we wenden ons tot onze broeders en zusters met een open hart en edele intenties om bij te dragen aan dit project. Moge Allah jullie vrijgevigheid en offers aanvaarden en vermenigvuldigen.

Moge Allah jullie belonen voor jullie vrijgevigheid en bijdragen aan de verheffing van ons Islamitisch Centrum. Laten we gezamenlijk werken aan het verwezenlijken van dit gezegende initiatief.

Met oprechte dank en smeekbeden,

SICAP